Kancelaria Notarialna Krzysztof Urzędowski

 

Serdecznie zapraszam

Krzysztof Urzędowski

NOTARIUSZ

 

Kancelaria Notarialna notariusza Krzysztofa Urzędowskiego mieści się w Dębicy przy ulicy Cisowej 23, na parterze budynku z wygodnym parkingiem dla wielu samochodów. Do Kancelarii można łatwo dojechać samochodem zarówno z centrum miasta ulicą Gawrzyłowską jak i z obwodnicy ulicy Lwowskiej.

Z uwagi na lokalizację Kancelarii na parterze z usług Notariusza bez problemu skorzystać mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, w tym również na wózku inwalidzkim.

Podstawą pracy Notariusza jest pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, obowiązkiem zaś udzielenie bezpłatnie pełnej informacji prawnej w zakresie dokonywanej czynności notarialnej oraz zachowanie bezstronności. Umiejętność słuchania i prawidłowego analizowania problemów Klientów przekłada się na profesjonalne przygotowanie projektów aktów notarialnych mające na celu jak najlepsze rozwiązanie sprawy.

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności odpisu z okazanym oryginałem, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonywane są w miarę możliwości na bieżąco. Pozostałe czynności wykonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów. Zachęcam do kontaktu w celu omówienia szczegółów czynności, jej formy oraz wymaganych dokumentów.

Czynności notarialne, co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej. W drodze wyjątku mogą się odbyć poza siedzibą Kancelarii również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 5,038 total views