Kancelaria Notarialna Krzysztof Urzędowski

Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru dokonywanej czynności, przy czym przed dokonaniem czynności notarialnej, w celu weryfikacji poprawności dokumentów polecam bezpośredni kontakt z Notariuszem.

Na etapie przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające jest dostarczenie do kancelarii osobiście lub drogą mailową kopii dokumentów jednak w dniu zawarcia aktu niezbędne jest przedłożenie Notariuszowi ich oryginałów.

Wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych dokonywanych w  Kancelarii Notariusz udziela bezpłatnie.

 258 total views